Structures of Defects on Anatase TiO$_2$(001) Surfaces

Publication
Nanoscale
Shi Yongliang
Shi Yongliang
Technologist
Sun Huijuan
Sun Huijuan
Associate Professor
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics